In English

Ett rum för ceremonier. En undersökning av det ceremoniella rummet samt vårt behov av en plats för andakt

A Room for Ceremonies

Maria Göransson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141085

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek