In English

Thermoelectric Nanocomposites

Nader Farahi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek