In English

Improved QCM-D Signal Sensitivity Using Mesoporous Silica

Akbar Ahmadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: QCM-D mesoporous silica dendrimers sensitivityPublikationen registrerades 2011-05-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek