In English

Real-Time Scheduling Analysis of Multiprocessors Systems Tolerating Multiple Transient Faults

Xiaojing Dai
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 39 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek