In English

Intermodal rail transport solutions in Europe: Shifting transport volumes from road to rail – A case study at SKF Logistics Services AB

Anders Ericsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:092, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140848

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek