In English

Investigating how a crowded and hydrophobic environment catalyzes DNA threading

Irfan Shaukat
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140747

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek