In English

Predicting energy thieves. The development process of a theoretical tool to identify potential risks for energy wastage during the usage phase of products

Sophie Thornander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140639

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek