In English

Meeting-places in Norra Botkyrka. How to regenerate public spaces within the million program, by emphasizing the local structures of the community

Lars-Olov Snickert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140601

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek