In English

Effect of annealing on microstructural development and grain orientation in electrodeposited nickel

Christos Oikonomou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 51/2011 , 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: EBSD, Nickel, electrodeposition, texture, SEM, annealing treatment, microstructure, TEMPublikationen registrerades 2011-05-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140580

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek