In English

Computationally efficient model predictive direct torque control

Yashar Zeinaly
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX080/2010, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140530

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek