In English

Batch to batch energy optimization of a food processing unit

Fredrik Forsberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX025/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140529

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek