In English

Automatization of Combustion Analysis

Carl-Johan Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 25 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2010:68, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140291

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek