In English

Binary-Feed Hyrogenation of Aldehydes and Product Purification at Perstorp Oxo AB

Kristian Gardshol
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140254

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek