In English

Binary -Feed Hydrogenation of Aldehydes and Proudct Purification at Perstorp Oxo AB

Rickard Dalman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140252

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek