In English

Alkylation of ethylene as self-alkylating agent over H-beta zeolite

Pracha Chuacharoensiri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: alkylation zeolite catalyst reactor Fischer-Tropsch process flow liquidPublikationen registrerades 2011-04-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek