In English

Classification of buildings with regard to airtightness

Yanke Zou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:131, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-04-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139940

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek