In English

Flyger Svanen över Branschkraven?

Has the Nordic Ecolabelling system set the bar too high for the Building industry?

Rikard Porse ; Victor Rosander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:29, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-04-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139938

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek