In English

Energieffektivisering i befintlig bebyggelse Den ekonomiska och energibesparande potentialen med energieffektivisering i det äldre byggnadsbeståndet

Energy saving in existing buildings The economic and energy-saving potential of energy efficiency in older buildings

Tobias Grönlund ; Arvid Rydetorp
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:95, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-04-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139936

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek