In English

Eulerian-Lagrangian modeling of particle mixing in gas fluidized beds

Afarideh Babadoost
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-04-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139896

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek