In English

Modeling and simulation of a small scale chlorate electrolyzer

Sima Ajdari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-04-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139895

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek