In English

Simulations of process variations influencing particle movement and drying in Wurster bed coating

Catherine Smitt Meyer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-04-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139893

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek