In English

Newbeam-balken – ett energieffektivare val? En studie kring energiåtgång och värmeledningsförmåga

Newbeam – an energy efficient choice? A study about energy consumption and thermal conductivity

Henrik Abrahamsson ; Sebastian Arvidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:60, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-04-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139794

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek