In English

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Cost efficient low energy houses – A study of energy systems in apartment buildings

ÅSA PALM ; ANTON RATHSMAN ; PETER TÖRNQUIST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:81, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-04-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139793

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek