In English

Passivhus och ångspärrar: En undersökning om passivhus och variabla ångspärrars funktion samt dess påverkan på fukttransport och lufttäthet

Passive houses and vapor barriers: A study on passive houses and variable vapor barriers and its impact on moisture transport and air tightness

MARTIN NORESSON ; CRISTOFER NYQVIST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:126, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-04-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139792

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek