In English

Concept of an Environmentally Effective Solution for a Building

PETR SCHORSCH
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:14, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-04-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139789

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek