In English

Modified Silica Sols as Emulsifiers

Emre Arkan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: silica surface modify silanol thermogravimetric emulsion dispersion oilPublikationen registrerades 2011-04-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139570

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek