In English

Indunstningskristallisation - kokpunktsförhöjning som metod för att studera aktivitet, jämvikt och övermättnad

Karolina Karlsdotter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. 60 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Pappersmassa, Svartlutsindusntning, Inkruster, Burkeit (natriumsalter)Publikationen registrerades 2011-04-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139542

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek