In English

Analysis of vibration-induced fatique cracking in steel bridges

Jasim Mohsin Naser ; Fernando Serrano Toledano
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:138, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Fatigue, vibration, frequency domain, hot spot stress, PSD, Dirlik, HSLMPublikationen registrerades 2011-04-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek