In English

Waterfront communities and climate change. Living with water in Frihamnen, Gothenburg, Sweden

Maryam Sepehr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-04-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139213

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek