In English

Switchable surfactants

Tutar Selcuk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: surfactants switchable dodecylamine micelles amine form algae aquatic toxicityPublikationen registrerades 2011-04-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139212

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek