In English

Reduction of Vibrations in Engines using Centrifugal Pendulum Vibration Absorbers

Anders Wedin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]