In English

Reduction of Vibrations in Engines using Centrifugal Pendulum Vibration Absorbers

Anders Wedin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-04-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139170

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek