In English

Design of monitoring system for TIA patients using microwave technology

Md. Rafiqul Alam ; Ahsan Ahmed Chowdhury
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX007/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-04-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139012

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek