In English

The re-design of an electrical distribution moped - Development of a versatile cost-efficient vehicle

Linus Wiklander ; Johan Bergqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-04-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138947

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek