In English

Single Sourcing: An Object Oriented Approach using OpenOffice XML

Muhammad Nurul Amin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 93 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-04-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138923

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek