In English

Alternativa produktionsmetoder vid anläggningsarbeten Kringgjutning av el- och telekabelkanalisation

Christian Andersson ; Mattias Wenstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-9, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: OPI-kanal, effektivisering av byggprocessen, LEAN, Jämförande analys, anläggningsarbetenPublikationen registrerades 2011-04-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138792

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek