In English

Enhancing deposition of agricultural sprays by the use of polymeric adjuvant

Jonas Börjesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: agricultural sprays polymeric adjuvant rheology surfactant tension cellulose surfacePublikationen registrerades 2011-04-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138788

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek