In English

Detection of Electrical Treeing in XLPE Exposed to AC and DC Stress

Anette B. Johansson ; Anna-Maria B. Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 23/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Electrical treeing, XLPEPublikationen registrerades 2011-04-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138671

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek