In English

Investigation of synthesis of doped and core/shell nanocrystals

Yi Xu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: core shell nanocrystal doped phosphine coatingPublikationen registrerades 2011-04-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138660

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek