In English

Efficient Features for Visual Objects Classification

Azadeh Ghafarinia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: visual objects classificationPublikationen registrerades 2011-04-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138625

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek