In English

Hur kan vi berätta om staden för våra barn? - En vandring i Gustaf Adolfs fotspår

How can we tell our children about the City? - In the footsteps of Gustaf Adolf

Joanna Strömberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-04-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138588

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek