In English

Distribution network and inventory planning for low-value products - case study of Akzo Nobel Salt AB

Berglund Stefan ; Weidemann Rebecka ; Henriksson Simon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:002, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-03-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138475

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek