In English

Utveckling av nya ultraljudsbaserade metoder för mätning av kristallisationsegenskaper i choklad

Arvid Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 2010:50, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-03-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138269

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek