In English

Traffic Control with Standard Genetic Algorithm. A simulated optimization control of Traffic Intersection

Gustaf Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Traffic Control Genetic AlgorithmPublikationen registrerades 2011-03-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138247

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek