In English

Sorting batteries with deep neural networks - using deep belief networks and convolutionary neural networks for image classification.

Rasmus Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sorting batteriesPublikationen registrerades 2011-03-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138178

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek