In English

Assessment of ELF magnetic field exposure in Swedish homes

Abbas Eslami
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX002/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138146

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek