In English

Physical modeling of a clutch for heavy vehicles

Lisa Wessling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX019/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138145

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek