In English

Multi-Channel, Multi-Radio in Wireless Mesh Networks

Kristoffer Fredriksson ; Mattias Guhl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 55 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Decreasing hardware prices enables increased performance in wireless networks to a low cost. By adding an extra WLAN radio card to existing single radio network platforms, the possibility to utilize additional frequencies arise and opens the world of multi-channel, multi-radio (MCMR).

In this report, we investigate different approaches to make as good use of MCMR as possible. A hybrid technique using two radios, one receiving data and the other transmitting, is chosen and implemented. This requires a user-space application, modifications to the wireless driver and the development of a Linux kernel bonding module handling the communication between user-space and drivers.

Test results shows that the chosen method increase performance substantially compared to the standard single-channel, single-radio setup, which makes fur- ther development interesting as new faster wireless techniques becomes standard.

Fallande hårdvarupriser gör det möjligt att till ett lågt pris öka prestandan i trådlösa nätverk. Genom att utnyttja två WLAN-kort istället för ett i befintliga plattformar öppnar sig en värld av möjligheter inom multi-channel, multi-radio (MCMR).

I rapporten undersöker vi olika metoder för att implementera MCMR. Metoden som implementeras går kortfattat ut på att ett av de två radiokorten tar emot data och det andra skickar data. För att göra detta möjlighet krävs en applikation, modifieringar av drivrutiner samt utvecklandet av en bondingmodul i Linuxkärnan vars uppgift är att sköta kommunikationen mellan applikation och drivrutiner.

Testresultaten visar att hastigheten under olika förhållanden ökar påtagligt i jämförelse med vanlig single-channel, single-radio, vilket gör fortsatt utveckling intressant i takt med att nya snabbare trådlösa tekniker blir standard.Publikationen registrerades 2011-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138138

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek