In English

Dynamic Service Composition in Pervasive Environments - Selection of devices by considering service requirements, user and component preferences

Sami Ullah Chaudhary
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 27 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-03-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138024

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek