In English

Material Deformation Mechanisms during Machining of Superalloys

Peter Malm ; Albin Hagberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 2010:28, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Inconel 718, turning, deformation mechanisms, shear bands chip, microstructurePublikationen registrerades 2011-03-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137944

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek