In English

CFD simulation of flue gas flow in traditional pottery furnace

Atieh Kalali
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-03-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137930

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek